Profilo Yazar Kasa

Yazar Kasa Kullanım

Perakende satış yapan tacirlerin iş yerlerinde bulundurmak zorunda oldukları ve 01.01.2012 tarihinden itibaren 770 TL’ye kadar olan satışlar için fiş düzenleyebildikleri elektronik ödeme kaydedici cihazdır.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları işlerin bedelleri şu evraklar ile belgelendirilir. Perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri 3100 sayılı kanuna göre 1.ve 2.sınıf tacirler yazar kasa kullanmak zorundadırlar. İşletme perakende satış faaliyetine başladığı tarihten itibaren yazar kasa kullanması gerekmektedir. Kanunen olarak da perakende satışa başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazar kasa kullanma zorunluluğu vardır. Ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanmak zorunda olan mükellefler satın aldıkları cihazı alış faturasından düzenlediği tarihten itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları verdi dairesine dilekçe ile kaydettirmelidirler.

3100 sayılı kanuna göre perakende mal satan veya hizmet ifa eden birincil ve ikincil sınıf mükellefler VUK (vergi usul kanunu)'na göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışların ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmek zorundadır. Yazar kasada kesilen fişler makinenin hafızasında sürekli kaydedilip orda depolanır. İşletme istediği zaman o ana kadar olan satış faturasını X raporu olarak görüntüleyebilir. Gün sonlarında da z raporu alınarak o gün o yazar kasadan kaç liralık satış yapıldığını öğrenebilmektedir. Ay sonlarında da aylık z raporu alarak aylık satış tutarını da aynı şekilde bir doküman olarak görebilmektedir.

Filtreleme

Fiyat

Marka

Kaldır

Ürün Tipi

Şehir seçimi