Filtreleme

Fiyat

Marka

Şehir seçimi

Masa Tenisi Raketi

10
BUTTERFLY Timo Boll Platin Plus

Yorum yaz

Butterfly Timo Boll Platin Plus + Masa Tenis Raketi MT14

YASAKA Mark V Carbon Masa Tenis Raketi

Yorum yaz

En üst kalite müsabaka raketi MARK V kauçuk veIş veç üretimi raket taban ıile dünya masa tenisi camias ı nda çok büyük bir üne sahiptir. Profesyonel oyuncular ı n ı n yüksek beklentilerini kar ş ı layaca ğ ış ekilde geli ş tirilmi ş tir. Mühendislerin ve oyuncular ...

YASAKA Sting Masa Tenis Raketi

Yorum yaz

Ba ş lang ı ç seviyesi oyuncular ı , okul ya ş ı ndaki çocuklar ve genç oyuncular için uygundur. Ayr ı ca STING modeli yeni ba ş layan oyuncular ı n topu iyi kontrol etmesine olanak sa ğ layan tasar ı ma sahiptir. Raketin kauçuk ve ah ş ap taban ımükemmel kontrol ...

Dynamic 8100D

Yorum yaz

TOP SAYISI : 3 adet pinpon topu RAKET : 2 Adet pinpon raketi

YASAKA Leader 3D Masa Tenisi Raketi

Yorum yaz

LEADER 3D modeli içerdiği üç boyutlu teknoloji sayesinde raket tabanına esneklik kazandırarak mancınık efekti oluşturmaya ve vuruş esnasında gücü arttırmaya yardımcı olur. Raket üzerindeki kauçuk oyuncuya rakibin kolay karşılayamayacağı servis atma ve topa spin kazandırma şansı tanır. ...

Voit Collider

Yorum yaz

Voit Collider Raket Oyun Masaları ve Basket Potaları

Yasaka Expert Masa Tenis Raketi

Yorum yaz

Hafif a ğ ı rl ı kl ımüsabaka raket tasar ı m ıözellikle genç ya ş taki profesyonel oyuncular ı n tercihidir. Turnuvalar için özel geli ş tirilmi ştahta taban ı , patentli EXPERT kauçuk ile kombine edilmi şolup beklenmedik spin’ler yaratabilme özelli ğ ine sahiptir. ...

Dynamic 1DYAKNN410B

Yorum yaz

RAKET : Tekli Raket ÜRÜN TIPI : Pingpong Raketi